നിങ്ങൾക്കും വെള്ളക്കുപ്പി വാങ്ങി കോടികളുടെ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാം

എങ്ങനെയാണ് വെള്ളക്കുപ്പി വാങ്ങി കോടികളുടെ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക

യുഎഇ യിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ലോട്ടറി സംവീധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബിഗ് ടിക്കറ്റ്. അതിന്റെ സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് സംവീധാനമാന് മഹ്‌സൂസ് നറുക്കെടുപ്പ്. 

ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്കാണ് മഹ്‌സൂസിലൂടെ നറുക്കെടുപ്പ് ലഭിച്ചു കോടികളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ആകെ ചെയ്യേണ്ടതോ, ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങുക എന്നതാണ്.

അതെ, വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ, ഇടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മഹ്‌സൂസ് നറുക്കെടുപ്പ് കമ്പനി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ശരിക്കും കുപ്പിയിലാക്കി വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യും. അത് യുഎഇ യിൽ തന്നെയോ, പുറത്തോ ആകാം. ദാന കർമ്മങ്ങൾക്കും മറ്റുമാണ് അത് ചിലവാക്കുക എന്നുമാത്രം.

എങ്ങനെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ്?

എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നറുക്കെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 8 (9.30 PM) മണിക്കും, ശനിയാഴ്ച രാത്രി 9 (10.30 PM) മണിക്കും ആയിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പ്.

ലോകത്തിന്റെ എവിടെ ഇരുന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാം.

എന്താണ് പങ്കെടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്?

ആദ്യം ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പോവുക, എന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള പേജ് തുറക്കുക. (അതിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് തൊട്ടു താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്)

ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്

ഒരു കുപ്പിക്ക് 35 എമിറേറ്റി ദിർഹമാണ് വിലയായി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ കുപ്പികൾ മേടിച്ചാൽ, കൂടുതൽ നറുക്കുകൾ കിട്ടും.

തിയതികൾ

അടുത്ത നറുക്കെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്ന തീയതികൾ

  • ഫെബ്രുവരി 17 - 18
  • ഫെബ്രുവരി 24 - 25
  • മാർച്ച് 3 - 4 
  • മാർച്ച് 10 - 11
  • മാർച്ച് 17 - 18
  • മാർച്ച് 24 - 25
  • മാർച്ച് 31 - ഏപ്രിൽ 1 
നറുക്കെടുപ്പ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ തുറക്കുക

Previous Post Next Post