Ads Area

UK Student Visa - New immigration laws

യുകെയിൽ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആണോ നിങ്ങൾ? പുതിയ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം.

2022 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ കുടിയേറ്റ വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് യുകെയിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷാനിയമങ്ങളും അവയുടെ അവലോകനപ്രക്രിയയുമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

യുകെ ടിയർ ഫോർ (tier 4) ജനറൽ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമേ യുകെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ.കൂടാതെ ഓഫറോ സി.എസ്. എസ്സോ ലഭിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്ന തെളിവ് ഹാജരാക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആയാസരഹിതമായിരിക്കും.

ഇതിൽനിന്നുതന്നെ  യുകെയിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസ കരസ്ഥമാക്കുക എന്നത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നതും ശ്രമകരവുമായ പ്രക്രിയയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും.

യുകെ പഠനവിസയുടെ യോഗ്യതകൾ 

യുകെയിൽ പഠനാവശ്യത്തിനായി എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രായം 16 വയസ്സിൽ കുറയരുത്. കൂടാതെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സ്പോൺസറിൽ നിന്നോ ഓഫറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവും ജീവിതച്ചെലവും പിൻതാങ്ങുവാൻ ഒരു ഇക്കോണമി പ്ലാനോ സ്പോൺസറോ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്.

സ്റ്റുഡന്റ് റൂട്ട്  വിസയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ.

  • പാസ്പോർട്ട്
  • UKVI നിഷ്കർഷിക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ളപാസ്പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ,
  • പഠനത്തിനുള്ള സ്വീകാര്യതയുടെ സ്ഥിരീകരണം (CAS),
  • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിചയം.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവശ്യകതകൾ 

UG കോഴ്സ്:  കുറഞ്ഞത് CEFR ലെവൽ B2 (IELTS 5.5) വരെ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരിക്കണം.

പിജി കോഴ്സ്: കുറഞ്ഞത് CEFR ലെവൽ B1 (IELTS 4.0)

ഡിഗ്രി ലെവലിന് താഴെ: സേഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് (SELT) സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഒന്ന്

താഴെപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫണ്ട് ലഭ്യമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവും ഹാജരാക്കണം.

ഒന്നാം വർഷ ട്യൂഷൻ ഫീസ്; അഥവാ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പൂർണ്ണ ട്യൂഷൻ ഫീസ്; അഥവാ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസ്, അല്ലെങ്കിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള ഫീസ് (നിങ്ങൾ തുടർ പഠനത്തിനായി വിസ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ)

ആദ്യമാസം മുതൽ ഒൻപത് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കുള്ള താമസച്ചെലവിനായ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞത് £1,023 (98,429.47 ഇന്ത്യൻ രൂപ ) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

യോഗ്യതയുടെ തെളിവ് കാണിക്കുന്നതിനായി  നിലവിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ, നിങ്ങളുടെ പേര്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, കോഴ്സിന്റെ പേര്, നൽകിയ തീയതി തുടങ്ങിയ രേഖകൾ.

വിസ വിപുലീകരണം 

പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാതെ തന്നെ പുതിയ കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാനും, യുകെയിൽ തുടർന്നു പഠിക്കാനും കഴിയും.നിരവധി കാരണങ്ങൾ കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടയർ 4 വിസ നീട്ടാവുന്നതാണ്.

 ഉദാഹരണത്തിന്, യുകെയിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ  അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള കോഴ്സിന്റെ ദിശ  മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മുൻപ്  അപേക്ഷിച്ച സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽക്കാലം യുകെയിൽ തുടരേണ്ടതായ് വരും. ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ വിസാ വിപുലീകരണത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യുകെ സർക്കാർ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു.

യുകെയിൽ താമസിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലെ വിസ കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്  ടയർ 4 വിസ വിപുലീകരണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഹസ്വകാല വിസയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചതെങ്കിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല.

യുകെയിൽ നിന്നു തന്നെ വിസയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

യുകെയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ  ടയർ 4 വിസ ദീർഘിപ്പിക്കാനായി അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ തെളിവു നൽകിയിരിക്കണം.നിങ്ങൾ ടയർ 2 വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉടമകൾക്ക്  ടയർ 4 വിസ വിപുലീകരണത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ വിപുലീകരണ നിയമം ടയർ 4 വിസയിലുള്ള പാർട്ട് ടൈം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ബാധകമാണ്.

ഒരു HEI-യിലെ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയുടെ (ടയർ 4 ജനറൽ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ  യുകെയിൽ പ്രവേശിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടർ പഠനത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വിസ വിപുലീകരണത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.  ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഒന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിസ വിപുലീകരണം സാധ്യമാകൂ.

  • യുകെയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്കൂൾ, പാത്ത് വേ കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയുടെയോ കോളേജിന്റെയോ പിന്തുണ
  • വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം,

പൊതു ഫണ്ടിംഗ് സ്വീകരിക്കുന്ന യുകെയിലെ ഒരു ബോഡി തുടങ്ങിയവയിൽ  നിന്ന് ഒരു സ്പോൺസർ

മേൽപ്പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യുകെയിലും പുറത്തും ടയർ 4 സ്റ്റുഡന്റ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. എന്നാൽ, വിസ വിപുലീകരണത്തിന് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവർ സ്പോൺസർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകില്ല. 

സ്റ്റുഡന്റ് വിസ കാലയളവ് നീട്ടിക്കൊണ്ട്  യുകെയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റിയിരിക്കണം;

ഒരു  യുകെ സർവകലാശാലയിൽ  പ്രവേശനം നേടണം.

പഠിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിലോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ളതായിരിക്കണം.

യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഓഫർ ലെറ്റർ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം.  

പഠിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സ് 28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കണം.

തുടർ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ പണം നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം

യുകെയിലെ ജീവിതച്ചെലവിന്  തക്കതായ പണമോ പണത്തിന്റെ തെളിവോ ഉണ്ടായിരിക്കണം

കൂടാതെ, പൊതു ടയർ 4 സ്റ്റുഡന്റ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിറവേറ്റിയിരിക്കണം.

വിസയുടെ വിപുലീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള സമയ പരിധി

മേൽപ്പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്  വിസ വിപുലീകരണം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക്   സ്റ്റുഡന്റ്  വിസയുടെ പുതിയ സമയ പരിധികൾ ബാധകമാകും. 2018-ലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് 5 അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനത്തിനായി യുകെയിൽ തുടരാം:

അഞ്ച് വർഷവും 11 മാസവും:

 നിലവിലെ സമയപരിധി നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷവും 11 മാസവും സമയ പരിധിയുണ്ട്.

ആറു വർഷം:

 നിങ്ങൾ യുകെയിൽ ബിരുദ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി മാസ്റ്റേഴ്സിനായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറു വർഷം സമയപരിധിയുണ്ട്.

എട്ടു വർഷം:

യുകെയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്.  എട്ടു വർഷത്തെ സമയപരിധിയുണ്ട്.

സമയപരിധിയില്ല:

നിങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിനായി എംഎസ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടയർ 4 വിസ വിപുലീകരണത്തിന് ശേഷം യുകെയിൽ തുടരുന്നതിന് സമയപരിധിയില്ല.

സമയപരിധിയില്ല: ദന്തചികിത്സ, ആർക്കിടെക്ചർ, വെറ്ററിനറി മെഡിസിൻ, മെഡിസിൻ, സയൻസ്, പ്രൊഫഷണൽ നിയമം തുടങ്ങിയ ചില കോഴ്സുകളിൽ സമയപരിധിയില്ല.

ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്കായി യുകെയിൽ പ്രവേശിച്ചവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സമയ പരിധിയാണ്. പുതിയ വിസ വിപുലീകരണ നിയമം  വർഷങ്ങളോളം യുകെയിൽ തുടരാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:ഇവിടെ നോക്കാം

ശ്രദ്ധിക്കുക

ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട സൈറ്റുകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലറിയാനായ് അവ സന്ദർശിക്കുക.

Tags

Top Post Ad

Below Post Ad