Ads Area

Best investment options for NRI

2022ൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന മേഖലകൾ

സ്റ്റോർ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നും അവയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം: ഇവിടെ നോക്കാം

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ വൻതോതിലുള്ള വ്യാവസായിക വികസനമാണുണ്ടായത്. തൽഫലമായി വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക്  (FDI) പ്രാധാന്യമേറുകയാണ്.  നാട്ടിലെത്തിയതിനുശേഷം ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള കരുതൽ ധനം സമാഹരിക്കാൻ വിദേശത്തുനിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ പ്രവാസികൾക്ക് കഴിയുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപസൗഹൃദ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് ധാരാളം ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും വരുമാനം  പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, പ്രവാസികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉത്തമം :

FIXED DEPOSIT 

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ (FDs) രാജ്യത്തിനകത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല  പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലും (NRI) ജനപ്രിയമാണ്.  ബാങ്ക് FDകൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ബാങ്കുകൾ അവയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ കുറവാണ്.NRI കൾക്ക് അവരുടെ FCNR, NRO അല്ലെങ്കിൽ NRE അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി FD ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ബാങ്ക്, തുക, നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

NRE അക്കൗണ്ടിലെ ഫിക്സഡ് നിക്ഷേപങ്ങൾ:

ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഒരു NRE അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.  നിങ്ങൾ നേടുന്ന പലിശ നികുതി രഹിതമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഇതിന് നികുതി ചുമത്തിയേക്കാം.നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധിയെ ആശ്രയിച്ച് പലിശ നിരക്ക് 5%-7% വരെ ലഭിക്കും.

NRO അക്കൗണ്ടിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ വരുമാനം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് NRO അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം.  ഉദാഹരണത്തിന്, NRO അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടക്കാവുന്ന ഷെയറുകളിൽ നിന്നും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനമോ ലാഭവിഹിതമോ ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രസക്തമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ NRO അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ്.

FCNR അക്കൗണ്ടിലെ ഫിക്സഡ് നിക്ഷേപങ്ങൾ:

നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിദേശ കറൻസിയിലും FCNR (foreign-കറൻസി നോൺ റസിഡന്റ് അക്കൗണ്ട്) തുറക്കാം.  ഇതിന് ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നേടുന്ന പലിശയിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടുകയില്ല.  മാത്രമല്ല, വിദേശനാണ്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ FCNR അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല.

ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനം

ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയുവാൻ: ഇവിടെ നോക്കാം
18 വയസ്സിനും 60 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു NRIക്ക് ഇന്ത്യയിൽ POP (പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രെസെൻസ്) ഉള്ള ഒരു NPS അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും.  നിങ്ങൾക്ക് പാൻ കാർഡോ ആധാർ കാർഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ  ഒരു eNPS അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.  ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ NRO അല്ലെങ്കിൽ NRE ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇക്വിറ്റി (E), കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ (C), ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് (G) എന്നിവയിലെ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സജീവ ചോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.  എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റികൾക്കായി പരമാവധി 75% മാത്രമേ അനുവദിക്കാൻ കഴിയൂ.  നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ നിക്ഷേപ അനുപാതം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ജീവിത ഘട്ടങ്ങൾ (പ്രായം) അനുസരിച്ച് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സ്വയമേവയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

60 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ NPS-ൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ശേഖരിച്ച കോർപ്പസിന്റെ 20% മാത്രമേ പിൻവലിക്കാനാകൂ.  ബാക്കിയുള്ള 80% കോർപ്പസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ആനുവൈറ്റ് ചെയ്യണം.  പിൻവലിക്കൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 60 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കോർപ്പസിന്റെ 60% പിൻവലിക്കാം, ബാക്കി 40% നിർബന്ധമായും ഒരു ആന്വിറ്റി പ്ലാൻ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കണം.

സൗകര്യാർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് NRO അല്ലെങ്കിൽ NRE അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് NPS അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്നതാണ്.  മാത്രമല്ല, നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പെൻഷൻ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാകും നൽകുക.

ഡയറക്ട് ഇക്വിറ്റി

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ റിട്ടേൺ എന്നത്  ചരിത്രപരമായി സ്ഥിരവരുമാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.  നല്ല ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്‌ഫോളിയോകൾ NRI കൾക്ക് മികച്ച നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.  പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം (PIS) അക്കൗണ്ട്), NRE/NRO അക്കൗണ്ട്, ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയുള്ള ഏതൊരു എൻആർഐക്കും ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.  എന്നിരുന്നാലും, ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകൾ അസ്ഥിരമാകാം, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുകയോ വിദഗ്ധ സഹായം സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യണം.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്

NRI കൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായതാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് .  നിങ്ങൾക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് രണ്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട്: വാടകയിലൂടെ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നേടുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂലധന വിലമതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യം.RBI യുടെ ഭവന വില സൂചിക അനുസരിച്ച്, 2010 ജൂൺ മുതൽ 2020 ജൂൺ വരെയുള്ള ശരാശരി വാർഷിക വരുമാനം 11.6% ആയിരുന്നു.  നിങ്ങളുടെ NRO, NRE അല്ലെങ്കിൽ FCNR അക്കൗണ്ട് വഴി നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങലിന് പണം നൽകാം.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളും റിസ്ക് പ്രൊഫൈലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.  കാര്യക്ഷമമായ റിട്ടേണുകൾ നൽകാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് കഴിയും.  നിരവധി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ ഉണ്ട്.  എന്നിരുന്നാലും, ചില AMCകൾക്ക്  USA യിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നുമുള്ള NRI നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.

NRI-കൾക്ക് അവരുടെ NRO അല്ലെങ്കിൽ NRE അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി മാത്രമേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ.  വിദേശ കറൻസിയിലല്ല, ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാണ് (INR) നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്.  മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിട്ടേൺ നിരക്ക് ഫണ്ടിന്റെ തരത്തെയും (കടം, ഇക്വിറ്റി, ഹൈബ്രിഡ്) നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പരിധിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.  

സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ SIP വഴി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ സ്ഥിരമായി നിശ്ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.  മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മികച്ച നിക്ഷേപമാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി: ഇവിടെ നോക്കാം

പ്രവാസികൾക്ക് നികുതിയിളവുകൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം

ശ്രദ്ധിക്കുക

ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട സൈറ്റുകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.കൂടുതലറിയാനായ് അവ സന്ദർശിക്കുക.

തയ്യാറാക്കിയത്: ജിൻഷാ യൂനുസ് മേപ്പാടി,വയനാട് 

Top Post Ad

Below Post Ad