Ads Area

Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), ഒഴിവുകൾ!!

സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് (C-DAC), ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MeitY) കീഴിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ സൊസൈറ്റിയാണ്. CDAC ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ICT & E (ഇൻഫർമേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്) ലെ ഒരു പ്രധാന ഗവേഷണ-വികസന സംഘടനയായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ മേഖലയിലെ ആഗോള സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുത്ത അടിസ്ഥാന മേഖലകളിൽ വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് (C-DAC) ബെംഗളൂരു താഴെ പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് സമർത്ഥരും ഫലദായകരുമായ ആളുകളെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ആവശ്യമുണ്ട്.

തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ

 1. Technical Assistant  (Electronic Design Automation - EDA)
 2. Senior Technical Assistant 
 3. Technical Assistant  
 4. Senior Technical Assistant – System Administrator
 5. Senior Technical Assistant – Network Administrator
 6. Project Engineer – Embedded System Design, VLSI & IOT Technologies
 7. Senior Project Engineer – Embedded System Design, VLSI & IOT Technologies
 8. Senior Project Engineer –Embedded System Hardware
 9. Senior Project Engineer- Embedded System Software
 10. Project Engineer –VLSI Design (Digital / Analog)
 11. Project Engineer –VLSI Design
 12. Project  Engineer– Firmware/Software/Embedded System Design
 13. Project Engineer – VLSI Architecture / VLSI Circuit / VLSI System / Microelectronic Circuit Design
 14. Senior Project Engineer  – VLSI Design (Physical Design)
 15. Senior Project Engineer –VLSI Design (Logic Design)
 16. Senior Project Engineer – Firmware/Software/Embedded System Design
 17. Project Manager  – Firmware/Software/Embedded System
 18. Project Engineer 
 19. Senior Project Engineer – Cryptography and Cryptanalysis Algorithms
 20. Project Engineer – Cyber Security Hardware Software
 21. Senior Project Engineer – Cyber Security Hardware Software
 22. Senior Project Engineer – Data Analytics – AI / ML  

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അപേക്ഷകർ പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥി എല്ലാ യോഗ്യതാ പാരാമീറ്ററുകളും വായിച്ച് അവൻ/അവൾ പോസ്റ്റിന് യോഗ്യനാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

അപേക്ഷകന് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സാധുതയുള്ളതും സജീവവുമായ  ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവൻ/അവൾ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും നേരെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 'Apply' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഉചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ  എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം 'Submit' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഫോട്ടോ .jpg ഫോർമാറ്റിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് (400 KB-ൽ കൂടരുത്) അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ബൈയോഡേറ്റ  (PDF മാത്രം, 1 MB-യിൽ കൂടരുത്) കൂടാതെ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി പ്രൊഫൈലിന്റെ ((PDF മാത്രം, 1 MB-യിൽ കൂടരുത്) ഒരു ചുരുക്കം  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

സിസ്റ്റം ഒരു അദ്വിതീയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ജനറേറ്റുചെയ്യും, ഭാവി റഫറൻസിനും ഉപയോഗത്തിനും ദയവായി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുക. അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം രേഖകൾക്കായി അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് കൈവശം വയ്ക്കാം.

ഹാർഡ് കോപ്പി/പ്രിൻറ് ചെയ്ത അപേക്ഷകളൊന്നും C-DAC-ലേക്ക് അയക്കാൻ പാടില്ല. അപൂർണ്ണവും വികലമായി പൂരിപ്പിച്ചതുമായ ഫോമുകൾ ഉടനടി നിരസിക്കപ്പെടും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർന്നുള്ള കത്തിടപാടുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല.

സർക്കാർ / പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ / സർക്കാർ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ  മുൻകൂറായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുകയും, കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ശരിയായ ചാനൽ വഴി Manager (HRD) of C-DAC, Bengaluru എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ശരിയായ ചാനലിലൂടെ അപേക്ഷ കൈമാറാത്തവർ എഴുത്തുപരീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ( തസ്തികയ്ക്ക് ബാധകമായതനുസരിച്ച് ) വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ നിലവിലെ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് 'നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NOC)' ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്;അങ്ങനെ ചെയാത്തപക്ഷം പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല..

വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള  എല്ലാ നിയമനങ്ങളും അതായത് സാധാരണ ഒഴിവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നിയമനങ്ങളും ബൈ-ലോകളിലെ ക്ലോസ് 18.1.2 പ്രകാരം 5 വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തും. തുടർച്ചയായ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക്, അതായത് 60 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ, തൃപ്തികരമായ പ്രകടന അവലോകനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ പുതുക്കാവുന്നതാണ്.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: www.cdac.in

അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 18 Janaury 2022

View Official Notification

Top Post Ad

Below Post Ad