Ads Area

Al Futtaim Gulf Vacancies in UAE, Oman, and Qatar

1930 കളിൽ യുഎഇ യിലെ ദുബായിൽ ആരംഭിച്ച കമ്പനിയാണ് അൽ ഫുതഈം, ഇന്ന് 31 ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയ ബിസിനസ് ശൃംഖലയാണ് അൽ ഫുതഈം. നാല്പത്തിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ജോലി ചെയുന്ന ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ് കമ്പനിയുടെ ഒഴിവുകളാണ് പഠനം ബ്ലോഗിൽ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. 

gulf jobs in uae oman qatar al futtaim

റീറ്റെയ്ൽ വ്യാപാരം, ഓട്ടോമൊബൈൽ ബിസിനസ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഫൈനാൻസ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ലോകപ്രശസ്ത കമ്പനികളുടെ പരസ്യ നിർമാണവും അടക്കം ഒട്ടനവധി മേഖലകളിലാണ് അൽ ഫുതഈം ഇന്ന് കൈവച്ചിരിക്കുന്നത്. പഠനം ബ്ലോഗിലെ പ്രിയ വായനകാകരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ നോക്കുക. ഓരോ ജോലിക്കും കുറുകെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതാത് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക. ഒരു റെസ്യുമെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പഠനം ബ്ലോഗിന്റെ വാട്സാപ്പ് അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കാൻ മുകളിലെ താഴെയോ കാണുന്ന മഞ്ഞ ബാനറുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ മതി. ഇതൊരു സൗജന്യ സേവനമായിരിക്കും.

ഒഴിവുകൾ

1. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ (മസ്കറ്റ്ഒ, മാൻ)

 1. Deliver high quality graphic solutions throughout the store.
 2. Plan, implement and follow up all projects in the store based on work briefs developed by Sales Managers and Com In manager.
 3. Ensure that all graphic communication supports the IKEA visual Identity, IKEA trademark and IKEA pricing as described in the IKEA manuals.
 4. Maintain a high level of know how regarding the software and hardware used to produce all graphic communication.
 5. Ensure adequate supply of tools and material with environmental awareness.
Apply here

2. വെബ് മെർക്കന്റൈസർ (ദുബായ്, യുഎഇ)

You are responsible to develop sales in an efficient and effective way in all media in order to attract more customers to come more often and buy more. This is achieved by optimising our sales priorities, commercial activities and ensuring the right forecasts for our total offer. The main responsibilities are developing and executing sales steering, selling the IKEA way, range grouping, pricing, range management and launches. This ensures an enjoyable, convenient and successful shopping and buying experience, which leads to increased sales and sustained long-term profitability

Apply here

>> ഷോപ്‌സി ആപ്പ് വഴി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു സമ്പാദിക്കുന്നത് സൗജന്യമായി പഠിക്കൂ

3. ഐടി അസിസ്റ്റന്റ് (ദോഹ, ഖത്തർ)

 1.  Responsible for supporting store’ & service office Master Version Microsoft Dynamics Business Central, QlikSense, Microsoft CRM 365
 2. Managing the business processes with well-maintained IKEA’ Global systems like IXP/EDDA
 3. Coordinating all local technical upgrade and implementations across the stores and its standardization for increased efficiency.
 4. Ensure all current systems and infrastructure is managed day to day, including servers and services.
 5. Procurement, Allocation & Management of IT assets
Apply here

4. കസ്റ്റമർ സർവീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (ദോഹ, ഖത്തർ)

To ensure Customer expectation from their visit to IKEA is met or exceeded by effectively carrying out day to day jobs to meet service standards, to generate repeat visits and profit to the business

Operational

 1. Help and assist the Kitchen Driver Assembler load and offload the kitchen furniture to the customer’s place
 2. Help and assist the kitchen Driver Assembler in assembling and installing the kitchen furniture 
 3. Assembly and installation of kitchen furniture in accordance with product assembly instruction and kitchen's design.

Apply here

5. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് മാനേജർ (ദുബായ്, യുഎഇ)

You are responsible to drive sales growth and sustained long-term profitability by establishing and retaining a life-long relationship with existing and new customers. This is achieved by working in partnership with our customers and other functions.  You secure an easy buying process from home to home, and understand and match customers’ needs and expectations now and, in the future, to motivate our customers to shop with us more frequently because they trust us to make their shopping experiences successful and their visits worthwhile; as every customer counts. 

You the customers’ voice in the store. You influence the team and colleagues by showing them how to work together to make a better shopping experience for all our customers. You driving passion is to create an enjoyable and successful shopping experience in the store and encourage our customers to return more frequently, and buy more over time.

Apply here

6. സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ (ഒമാൻ)

 1. Maintain consistent stock balances by adhering to strict inventory control procedures.
 2. Reviews and upgrades inventory procedures as per the group policy and recommending it to the management and group audit for review.
 3. Manage daily routines to ensure store In Shape as new everyday.
 4. Work with Range to plan Sales and Store capacities
 5. Be responsible for coordinating annual and perpetual inventories for the store.  
 6. Analyzes stock deviation and discrepancies ascertaining a tolerance level for shrinkage. 

7. ഡാറ്റ എൻട്രി അസിസ്റ്റന്റ് (ദോഹ, ഖത്തർ)

 1.  Input data to maintain core systems and to ensure accurate and timely processing.
 2. Proactively recommend, support and embrace changes in the Service and assist in implementing innovative approaches to business process.
 3. Creating all container manifests for goods receiving and hand over manifest and labels to the checking team.
 4. Performing all system related goods receiving functions.
 5. Completing all system entries for internal transfers to the specified locations and bins on a daily basis.

>> മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലികൾ

8. പാചകക്കാരൻ - കുക്ക് (ദോഹ, ഖത്തർ)

 1. Responsible for his part of the food production schedule as assigned by the Chef
 2. Receive from stores ingredients required for the daily production
 3. Work in all areas of production including hot or cold kitchen as required
 4. Help in the packing of food for locations or placing the menu items in the service areas
 5. Follow all food safety policies and procedures to ensure the safe production of food
 6. Ensure the correct use of equipment at all times
 7. Report equipment breakdown or failure to the chef
 8. Ensure his work station is kept clean as per the cleaning schedules
 9. Actively works with chefs to increase his knowledge and expertise in all areas of production
 10. Attend and participates in training sessions as required
 11. Perform other functions that may be assigned from time to time

Apply here

9. കാൾ സെന്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ദോഹ, ഖത്തർ)

 1. Make announcements in English and Arabic and pages the relevant person the visitor or co-workers asked to see
 2. Operates the switchboard in a professional manner
 3. Attends the calls and queries promptly and courteously.
 4. Operates the store paging and music system
 5. Ensures awareness of all emergencies and evacuation procedures and list codes
 6. Deals with internal operator issues
 7. Handles routine customer complaint promptly and courteously
 8. Briefs the Duty Manager on complaints that require management assistance
 9. Ensures all customers queries are attended to in a professional manner
 10. Compiles and supports FAQ details for ease of use
 11. Improving customer service in the store and answering customers queries

Apply here

10. ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാനേജർ (ഒമാൻ)

 1. Monitor and improve the shopping experience for the customer all around the store by:
 2. Acting as the customers advocate in the management team
 3. Use customers’ feedback as a tool for improvements
 4. Drive the change process by addressing the department of the root cause of a service problem
 5. Take the ownership of driving service priorities
 6. Ensure that Parking is customer friendly and manage high volume when necessary
 7. Determining and implementing the Shopping Experience Strategy throughout the store

Apply here

Top Post Ad

Below Post Ad